:::: MENU ::::

TalkingData's Blog

现在开始,用数据说话。

TalkingData 1.4让你全面了解用户生命周期

cialis erfaring cialis i norge hva er kamagra cialis efeitos secundarios cialis bula viagra effekt viagra norge viagra på nett viagra nettbutikk viagra infarmed levitra comprimidos cialis uten resept cialis pris levitra eller cialis kamagra gel comprar viagra farmacia
  • Aug 17 / 2012
  • 0
Ideas, News

TalkingData 1.4让你全面了解用户生命周期

全面解读用户生命周期

——TalkingData1.4 正式发布

时隔两个月后,TalkingData1.4正式发布!新版TalkingData主推三大全新功能,在移动应用的数据分析、挖掘领域更进一步。此次更新,TalkingData带三项给力功能,三项功能,覆盖从宏观到微观,再到使用体验三个方向,让用户可以更舒服的解析更多数据真相。

本次更新中,TalkingData引入了一个全新的宏观数据指标——用户生命周期,专门用于考察应用中用户的生命周期分布情况;而全新的分群用户数据功能,则进一步在微观分析上为用户提供更深层次的功能。最后,里程碑管理功能,让用户可以将版本更新、渠道更新、推广活动等重要事件与数据变化一一对应,提供更完整、舒适的读图体验。

用户生命周期

用户生命周期

你是否了解过用户的生命期究竟有多长,TalkingData1.4版将给你答案。除了给出你各种生命期长度的用户比例外,它还可以告诉你每种生命期用户对应用总体使用次数和时长的贡献。

用户生命周期是非常重要的一项宏观指标,可以评估很多有意思的事情,比如结合多维钻取中的去到过滤功能,我们可以方便的查看来自不同渠道的用户生命周期,从而从用户质量方面来考察渠道是否适合我们的应用;结合用户贡献,我们可以考察应用的广告价值。作为一个宏观数据指标,结合多种不同分析方法,用户生命周期可以让数据分析变的更为灵活、方便。

里程碑管理

里程碑管理

数据图表和重要事件的完美结合,让你在读图时,更清楚的查看是何种原因影响了数据。TalkingData将自动帮您记录每次的版本更新和渠道上线的里程碑,您还可以根据读图需要在任意位置增/删里程事件,来对数据图表进行备注。

通过添加基于时间线的里程碑标注,我们可以比较方便的把事件与数据做对应,清楚的了解到每次事件带来的数据变化,比如一次应用推广活动后数据的激增,通过里程碑管理的标注可以明显的在数据图表中直观表现。

用户分群

用户分群

每个应用都有其特定的用户群,也就是目标用户。无论是我们打算转化成为付费群体的用户,还是我们专门为其提供特定功能的用户群,我们都需要对这些特定用户群进行行为分析,了解他们的喜好,了解他们是如何使用我们的应用。这次TalkingData 1.4带来的用户分群,可以让你自由选定你感兴趣的用户群体,进一步做单独的数据分析。

目前,根据系统平台的不同,TalkingData的用户分群支持从活跃行为、设备属性、地区来源等多种方式进行分群,iOS平台上还可以根据越狱、破解等条件创建分群。通过分群,我们可以快速锁定我们想要分析的用户群体,结合之前我们提供的时间切片、多维度钻取等数据分析功能,用户分群让数据分析、挖掘更为深入、精准。此外,我们还将继续扩展更强大的分群支持条件,让分群可以更为灵活,敬请期待。

Leave a comment

随时欢迎您 联系我们