:::: MENU ::::

TalkingData's Blog

现在开始,用数据说话。

读懂你的用户留存

cialis erfaring cialis i norge hva er kamagra cialis efeitos secundarios cialis bula viagra effekt viagra norge viagra på nett viagra nettbutikk viagra infarmed levitra comprimidos cialis uten resept cialis pris levitra eller cialis kamagra gel comprar viagra farmacia
 • Feb 28 / 2012
 • 0
Data, Ideas

读懂你的用户留存

留存一直都是用来评定用户粘度的最好指标,从字面上就很好理解“有多少用户留下来了”,这是对你总体应用质量最直观的说明。

在一个浮躁的大环境下,很多产品过分的关注用户量而不计代价,想尽办法换来了不少“过眼云烟”,结果也只能是一吹而散,长期无益。近期各种报告中都不断指出In-App Purchase的Free应用比下载付费更好赚钱,无论是靠流量还是靠付费生存的应用都应着重分析留存。

用户留存

用户自某段时期开始使用应用,在一段时间之后,仍然还在使用应用的被认做是留存;这部分用户占当时新增用户的比例,即是留存率。

一定时期内的新增用户,通常会随着时间增长而不断有人离开(留存不断下降),直至他们的生命期结束,从数据上看是一条下降趋势的曲线。对留存做分析时,不会只看一个总体留存率数据,这意义不大,而是要观测这条下降曲线的走势。

了解留存

对留存进行分析的最常用方法是以日为单元,观察某日的新增用户在随后每日的留存情况。

留存虽可能受到多种因素的影响,如:应用质量、用户素质、应用的运营等等;但在推广渠道、应用版本既定的条件下,每天的留存曲线不会有很大差异,因此即使只对一些典型日期做分析也非常有效。

图1

通常,用户随时间推移的留存会明显的出现三个时期,如上图:

 • 流失期——用户新进入后的前几天是流失量最大的时期,留存率显著下降,是流失期。其中第一天的留存率被称为“首日留存率”。
 • 蒸馏期——在经过几天大幅度流失后,用户留存会进入小幅度下降时期,这就如同是蒸馏过程,是蒸馏期。
 • 稳定期——经过一段时间蒸馏后,用户留存会呈现出一种很稳定的态势,不会有明显的增减,可称为稳定期,这段时间会保持较长时间。

在行业中,很多应用都很重视首日留存率这项指标,这是对应用质量的直接反映,这项指标还可以在一定程度上说明用户首次体验的满意度。

若从总体来看应用的留存,应该看进入稳定期后的平均留存,这才是应用日留存率的真实水平。留存稳定期所保留下的用户,是最有价值的,他们提供了大量的流量,相对其他用户各项转化率也会更高。

另一个需要关注的问题是留存要经过多久进入稳定期。应用通常都会通过一些运营手段(如用户引导、每日奖励等)来减缓流失,如果你应用的留存曲线很快就进入了稳定期,留存也很低,就只能说明你在运营方面做得实在太差了。

读懂留存

通过对单日新增用户的留存曲线做分析很直观,但有些应用并不强调每日活跃状态,他们可能希望用户每周、每月(不要多想)定期使用,那么就需要按周为单位做更粗粒度的分析。做法是按周(月)为单位来过滤出新增用户,再看接下来的几周(月)中他们的留存情况。

Talking Data中提供了一种直角图来充分表现不同粒度的留存,帮助快速发现真相,可通过切换日、周、月来查看最适合你应用的留存数据。

留存2

 • 以日粒度图为例:这种直角图可充分表现近期的用户留存状况,每行是最近的日,每向右扩展一列代表增长一日后的用户留存率。
 • 直角图直观的以一个纵列表现出近期“首日留存率”;以横行表现流失期的留存变化趋势,帮助快速找出流失期。
 • 直角图着重表现“近期”留存,应在某新版本发布、新渠道上线的前期主要关注。

另一种Talking Data提供的留存图表形象的称为用户流失漏斗,这种图表更注重分析长期留存,可任选历史上的某日、周,来查看一批新用户的长期保留状况。

留存3

 • 形象地描绘长期留存,帮助快速找出留存稳定期,帮助分析用户生命期。
 • 行业中注重几个关键时间的留存数据,周、两周、月、季度。
 • 关注长期留存中是否存在异常“拐点”,考虑产品中是否设计了影响用户继续延续使用的难关。

Leave a comment

随时欢迎您 联系我们