:::: MENU ::::

TalkingData's Blog

现在开始,用数据说话。

热门问答 | 关于灵动分析的两三事

cialis erfaring cialis i norge hva er kamagra cialis efeitos secundarios cialis bula viagra effekt viagra norge viagra på nett viagra nettbutikk viagra infarmed levitra comprimidos cialis uten resept cialis pris levitra eller cialis kamagra gel comprar viagra farmacia
 • Nov 11 / 2015
 • 0
Data, News, Tech

热门问答 | 关于灵动分析的两三事

6

自TalkingData灵动分析正式发布以来,得到了业界热烈的反响,网友在纷纷表达认可的同时也带来了部分针对灵动分析使用方面的疑问,小编在网上搜索了一些网友关心的热点问题,并将解答统一汇总整理,希望能够解决您在使用灵动分析的过程中的些许疑惑。如您有任何疑问,也请随时提出疑问发到官方账号,我们会由专业人员给您最好的服务!

问题汇总:

 1. TalkingData灵动分析看上去挺好,可是会不会很费流量,电量?
  答:流量的问题,应该从两个方面来说,第一,在事件编辑的阶段,运营人员通过特定的方式触发连接,这费流量是很大的,但是调试事件一定是在公司,因为运营需要电脑的配合才能完成事件编辑工作,这个时候相信都是wifi下进行的,所以我们认为这部分的流量可以忽略,同理,这段时间的电量消耗也可以一边充电一边操作,也可以忽略。当事件编辑完毕,全部生效后,就是我要说的第二个方面了,这部分的流量是针对所有用户的,应用只是在启动的时候获取一次配置,并且配置是被压缩的,所以流量很小。至于电量的问题,这部分的功能并没有额外的网络,I/O等,所以电量的消耗也就是程序运行,和绘制渲染相比,电量也可以忽略的。综上所述,灵动分析并不会让用户感到费流量,费电量
 2. 灵动分析连接成功后的页面为什么显示的很慢?
  答:除了发送的间隔时间,页面的显示可以分为这样几个环节,
  截屏,速速毫秒级的
  2.变成可传递的数据格式,毫秒级
  3.数据发送,这要看数据量和网络速度了
  4.数据接收,也需要考虑网速
  5.Web绘制,毫秒级
  通过对以上流程的分析,我们发现主要问题集中在两个方面,1是图片的大小,2是网速。图片的大小大家可以通过普通的截屏方式看看有多大, 一般来说我们处理过的大小要小于截屏获取的文件大小,再就是考虑你的网络情况是否能够秒传以上数据。灵动分析目前的同步间隔是5秒,所以最小的同步也不会小于5秒,后续我们会更具开发者的反馈来调整。
 3. 灵动分析能够支持哪些View ?
  答:Android 和iOS 的实现各不相同,这里需要分别说一下。首先说Android, 理论上任何View都可以被识别出来,但是由于用户可交互和操作的View是有限的,或者我们理解的需要绑定事件的View是有限的,我们目前在技术上是通过View是否可点击加以区分,在Android中,如果一个View是可点击状态,那么我们就会在Web中识别,并允许绑定事件。再说iOS,目前可以对继承于UIControl类型的控件进行事件追踪,灵动分析支持的控件有 UIButton、UITabBarButton、UITextField、UIToolbarButton等UIControl的子类。其中UIButton、UITabBarButton追踪的是UIControlEventTouchUpInside事件;UITextField类型追踪的是UIControlEventEditingDidEnd事件;UIToolbarButton类型追踪的是UIControlEventTouchUpInside、UIControlEventValueChanged和UIControlEventEditingDidEnd事件;其他继承于UIControl的类型追踪的是UIControlEventValueChanged事件。
  其他的控件灵动分析目前还不支持,还有如UITableView、UIScrollView等。

Leave a comment

随时欢迎您 联系我们