:::: MENU ::::

TalkingData's Blog

现在开始,用数据说话。

锐眼洞察丨在数字时代,有形数据仍然重要吗?(翻译)

cialis erfaring cialis i norge hva er kamagra cialis efeitos secundarios cialis bula viagra effekt viagra norge viagra på nett viagra nettbutikk viagra infarmed levitra comprimidos cialis uten resept cialis pris levitra eller cialis kamagra gel comprar viagra farmacia
  • May 11 / 2018
  • 0
Data

锐眼洞察丨在数字时代,有形数据仍然重要吗?(翻译)

原文:https://www.smartdatacollective.com/digital-age-tangible-visible-data-matters/

译者:TalkingData 曾晓春

本译文禁止商用,转载请注明来源!

创业公司和大型企业可能都希望将每项新技术全部应用在数字化转型当中,但以可靠的方式去结合数字化和有形数据才是唯一的出路。

对于那些在数字时代之前就已经成立的公司来说,最大的挑战之一可能是数字改革以及成功进行完整的数字化转型。而今,与客户的联系比以往更加紧密,而数字设备可以充当虚拟助手去帮助这一点。

此外,有一些思想活络的创业型公司,正在努力地争取关注度。为了保持竞争力,公司必须去适应数字世界。当谈到数字化转型时,现在正是最好的时机,不过在这条路上充满了挑战和障碍。

数字化转型需要什么

在供应链、工作流程的大为变化以及公司与客户的交互沟通上来说,现在的组织,如果想跟上不断变化的消费者需求,进行数字化转型是势在必行的,如果公司不做好准备并去接受技术变革,其产品或服务可能会被时代所抛弃。

随着人工智能、机器学习、云计算等层出不穷的理念和技术,企业必须以更快的速度去接受,从而满足当前客户的期望,如今的消费者期望与品牌之间的互动能产生立竿见影的效果,因为他们已经习惯于那些触手可及的信息,而这正是如今公司通过数字化改造所能达到的目标。

有形信息仍然重要

尽管对数字交互的需求不断加大,但在许多情况下,有形可见的数据仍然是最重要的,同样,技术采纳方面的差距也起到了一定的作用。例如,QR码(二维码)已经成为了司空见惯的事情,不过一些消费者不太可能去拿出智能手机扫描QR码来获取信息,而更喜欢用传统的方式阅读可见的标识或访问相关网站。

在其他情况下,监管问题阻碍了组织向数字化的过度,例如,扫描QR码甚至访问网站以获取必要且紧急的信息是不切实际的,法规规定这些信息在紧急出口和紧急除颤器(心脏除颤器又称电复律机)旁要显示清晰,并显示在显著位置(形式为金属铭牌或其他标牌)在重型设备或机器上。

引领数字转型成功

如果你准备好迎接数字世界,并且想带领公司走向未来,那么需要牢记三个重要的考虑因素:

1、有正确的目标

许多企业所面临的严重问题是没有明确的数字化转型目标,如果没有明确的目标和完善的计划,许多技术实施可能会不足或者更糟,最终以彻底失败而结束。这并不总是因为技术不起作用,而往往是因为公司试图去实施最新技术(即“新闪亮物体”综合征)即使它与客户的需求无关。根据Tech Pro Research的研究,只有20%的受访者表示他们已经制定了全面的数字化转型战略。

有一点是肯定的:在数字化转型的过程中会遇到各种挑战,因此,不仅需要有A计划,如果A计划不能平移,还需要B计划。获得所有关键利益相关者的支持也是必要的——每个部门负责人、每个董事会成员等等。所有利益相关者都应该清楚地了解这些技术如何影响和惠及他们各自的利益以及公司的利益。

从一开始就要有明确的目标,而不是去部署各种技术,寄希望于其中的某一个会起到作用。

2、全面看待

数字化转型项目失败的另一个原因是转型团队往往不能全面地看待整个业务,数字化转型影响着公司从上到下的每一个部门,数字化并不意味着单单将少数存储服务器切换到云端或更新的前端技术上。

数字化转型不仅是一个部分的事情。数字化转型项目想要成功,必须整合移动端、云、社交、人工智能、分析、物联网等方面。不仅如此,还必须让所有员工参与进来,提供必要的培训并做好准备迎接变化。你不能局部的做这件事,因为技术演进的日益加速——这也正是你开始考虑数字化转型的原因之一。

还需要把注意力从运营角度转移到分析新技术如何提供商业价值的角度,每个员工都像利益相关者一样,受到这种变化的影响加入并投资于转型中。

3、设定现实的期望

不要高估利用数据所提供的效果,因为仅仅现在拥有更好的数据及分析,并不能一夜之间改变整个公司。相反,要以数据为重点,去逐步进行变化并及时采取相关策略。变化过快会让员工和客户都感到困惑。

数字化转型不适合胆怯者,但是企业必须拥抱数字化转型才能在现代市场中保持竞争力。将可见的有形数据去作为数字化转型的补充,不仅可以保持合规性,还能帮助企业更顺利的进入数字化未来。

Leave a comment

随时欢迎您 联系我们